Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Michelangelo6815 SGWaAP
0.468Leonardo_da8475 SGWaAP
0.474Dalí3310 SGWaAP
0.481Vinci10958 SGWaAP
0.482Leonardo_Da655 SGWaAP
0.515da_Vinci2092 SGWaAP
0.518Van_Gogh2189 SGWaAP