Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Michel17726 SGWaAP
0.204Francois7183 SGWaAP
0.228Jacques16860 SGWaAP
0.234Jean50049 SGWaAP
0.241Philippe7549 SGWaAP
0.242François4922 SGWaAP
0.269Claude9487 SGWaAP
0.290Pierre25921 SGWaAP
0.306Antoine6946 SGWaAP
0.317Henri11478 SGWaAP
0.322Luc7609 SGWaAP
0.348Paul95593 SGWaAP
0.352Bruno23585 SGWaAP
0.354André12540 SGWaAP