Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Michalský5895 SGWaAP
0.192michalská3431 SGWaAP
0.329michalská_brána1403 SGWaAP
0.434Zámocký4845 SGWaAP
0.439Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.452františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.452Staromestský3732 SGWaAP
0.456Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.471Uršulínsky562 SGWaAP
0.477Klariský860 SGWaAP
0.486Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.488Sedlársky564 SGWaAP
0.488medická_záhrada1757 SGWaAP
0.491radničné_námestie2159 SGWaAP
0.492Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.496Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.499primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.499Kapitulský2609 SGWaAP
0.501mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.504staromestská6255 SGWaAP
0.506zámocká9587 SGWaAP
0.510Františkánsky2414 SGWaAP
0.512Radničný1131 SGWaAP
0.512trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.513Panský5242 SGWaAP
0.513klariská655 SGWaAP
0.515Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.518Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.519Baštový986 SGWaAP
0.523sedlárska642 SGWaAP
0.523Prašný509 SGWaAP
0.525Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.528Kapucínsky1093 SGWaAP
0.530baštová2774 SGWaAP
0.533Bratislavský_hrad18373 SGWaAP
0.535župné_námestie1291 SGWaAP
0.536Budatínsky2600 SGWaAP
0.538Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.538mierové_námestie3653 SGWaAP
0.539Župný_námestie1498 SGWaAP
0.544tržnica30134 SGWaAP
0.550rínok3546 SGWaAP