Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.341rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.350farský_kostol21935 SGWaAP
0.350kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.367kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.380Katarína_alexandrijská830 SGWaAP
0.383Kostol_sv10114 SGWaAP
0.385Kaplnka3994 SGWaAP
0.390farský_Kostol1119 SGWaAP
0.399Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.404Katarína_Alexandrijský788 SGWaAP
0.404gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.406rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.409nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.425sedembolestná_panna5930 SGWaAP
0.431panna_Mária87919 SGWaAP
0.443františkánsky_kostol3345 SGWaAP