Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Michal472865 SGWaAP
0.168Tomáš362452 SGWaAP
0.176Marek282702 SGWaAP
0.186Juraj355283 SGWaAP
0.212Ondrej126468 SGWaAP
0.212Miroslav264469 SGWaAP
0.216Andrej190401 SGWaAP
0.223Matej134808 SGWaAP
0.238Jakub169303 SGWaAP
0.238Jaroslav170284 SGWaAP
0.243Stanislav117207 SGWaAP
0.252Radoslav30815 SGWaAP
0.255Zdenko16941 SGWaAP
0.264Dušan166411 SGWaAP
0.267Branislav62025 SGWaAP
0.268Filip117247 SGWaAP
0.269Štefan306491 SGWaAP
0.269Lukáš144620 SGWaAP
0.273Igor139763 SGWaAP
0.279Milan367205 SGWaAP
0.286Kamil29372 SGWaAP
0.286Ivan329729 SGWaAP
0.290Matúš113796 SGWaAP
0.296Patrik100859 SGWaAP
0.298Ladislav194069 SGWaAP