Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.259Gorbačov7854 SGWaAP
0.312Boris_Jeľcin6552 SGWaAP
0.388Ronald_Reagan4003 SGWaAP
0.422Jeľcin9016 SGWaAP
0.436Lech_Wales2113 SGWaAP
0.437Vladimir_Putin21318 SGWaAP
0.459Fidel_Castro6614 SGWaAP
0.461Bill_Clinton10863 SGWaAP
0.464Reagan4658 SGWaAP
0.473Helmut_Kohl2022 SGWaAP
0.475George_Bush10698 SGWaAP
0.486Jimmy_Carter1427 SGWaAP
0.489Barack_Obama14949 SGWaAP
0.500sovietsky_zväz56902 SGWaAP