Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mexiko78990 SGWaAP
0.220Brazília94977 SGWaAP
0.247Peru21613 SGWaAP
0.263Kolumbia22960 SGWaAP
0.273Guatemala7579 SGWaAP
0.274Kostarika9099 SGWaAP
0.279Čile18997 SGWaAP
0.280Argentína52043 SGWaAP
0.300Bolívia11310 SGWaAP
0.301Ekvádor10989 SGWaAP
0.316Chile12490 SGWaAP
0.317Honduras6275 SGWaAP
0.317Austrália121328 SGWaAP
0.321Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.345Malajzia19454 SGWaAP
0.346Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.348Thajsko37895 SGWaAP
0.348Uruguaj10332 SGWaAP
0.351Paraguaj9416 SGWaAP
0.355Nikaragua4345 SGWaAP
0.356Indonézia27622 SGWaAP
0.357Filipíny20239 SGWaAP
0.358Japonsko165460 SGWaAP
0.370Panama9531 SGWaAP