Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mestský90429 SGWaAP
0.471MsÚ37082 SGWaAP
0.472mestská541945 SGWaAP
0.484Miestny12043 SGWaAP
0.522mestský361049 SGWaAP
0.526MsKS12664 SGWaAP
0.564Obecný17062 SGWaAP
0.570Považský_Bystrica37177 SGWaAP
0.578mú_MČ580 SGWaAP
0.579Mesto111247 SGWaAP
0.579Šaľa106443 SGWaAP
0.5858982 SGWaAP
0.60025144 SGWaAP
0.600Oblastný3800 SGWaAP
0.601Obvodný8972 SGWaAP
0.603Magistrát5269 SGWaAP
0.604mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP