Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mesiac77550 SGWaAP
0.421Mars56924 SGWaAP
0.441Slnko91898 SGWaAP
0.442Zem304939 SGWaAP
0.501Jupiter41728 SGWaAP
0.515Pluto11213 SGWaAP
0.515Venuša23807 SGWaAP
0.516obežná_dráha17380 SGWaAP
0.520vesmírne_teleso2546 SGWaAP
0.535Merkúr12929 SGWaAP
0.548orbita5912 SGWaAP
0.549Saturn19774 SGWaAP
0.561kométa24298 SGWaAP
0.565asteroid14944 SGWaAP
0.565kozmická_sonda1143 SGWaAP
0.569obežnica1222 SGWaAP
0.574kozmická_loď9544 SGWaAP
0.582astronaut16190 SGWaAP
0.582planéta231234 SGWaAP
0.588kozmické_teleso1053 SGWaAP
0.588orbitálna_stanica1398 SGWaAP
0.588slnečná_sústava18573 SGWaAP