Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mesiáš10142 SGWaAP
0.064mesiáš16783 SGWaAP
0.297boží_Syn11793 SGWaAP
0.362Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.365Ježiš486700 SGWaAP
0.384Kristus313755 SGWaAP
0.386Spasiteľ20871 SGWaAP
0.396mesiášske913 SGWaAP
0.408spasiteľ26960 SGWaAP
0.410prorok66430 SGWaAP
0.437zasľúbený1292 SGWaAP
0.459Ježiš_nazaretský1492 SGWaAP
0.460vzkriesenie30396 SGWaAP
0.462vykupiteľ1608 SGWaAP
0.464Izaiáš9340 SGWaAP
0.465Ježiš_Nazaretský1542 SGWaAP
0.469zmŕtvychvstanie21680 SGWaAP
0.472Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.474mesiášska720 SGWaAP
0.476zasľúbenie9200 SGWaAP
0.480Kristov25746 SGWaAP
0.483Syn35038 SGWaAP
0.484Antikrist3883 SGWaAP
0.489starozákonný3908 SGWaAP