Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mentálny560 SGWaAP
0.418Psychický781 SGWaAP
0.513Emocionálny476 SGWaAP
0.617Vnímanie475 SGWaAP
0.617Kognitívny709 SGWaAP
0.631Myslenie582 SGWaAP
0.633mentálny16543 SGWaAP
0.639Závislosť678 SGWaAP
0.647Syndróm877 SGWaAP
0.647Emócia686 SGWaAP
0.661Telesný778 SGWaAP
0.663Psychologický614 SGWaAP
0.676mentálne12185 SGWaAP
0.677Fyzický770 SGWaAP
0.682mentálna29042 SGWaAP
0.687Depresia589 SGWaAP
0.688Motivácia1515 SGWaAP
0.690kognitívny8324 SGWaAP
0.691Pozitívny1989 SGWaAP
0.691kognitívne2404 SGWaAP
0.694Diagnostika1246 SGWaAP