Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mena6476 SGWaAP
0.596Menu576 SGWaAP
0.618menu134929 SGWaAP
0.643Meno8495 SGWaAP
0.664mena187130 SGWaAP
0.676Nastavenie14091 SGWaAP
0.686Export2528 SGWaAP
0.695Import1853 SGWaAP
0.714Vklad1037 SGWaAP
0.715Voľba3952 SGWaAP
0.717predvoľba8797 SGWaAP
0.720Titulka780 SGWaAP
0.727ikona93047 SGWaAP
0.728Zobrazenie2622 SGWaAP
0.734Funkcia3459 SGWaAP
0.734Text12472 SGWaAP
0.734Príkaz1083 SGWaAP
0.735Režim4888 SGWaAP
0.735Symbol1724 SGWaAP
0.736Set6996 SGWaAP
0.738Krajina10838 SGWaAP