Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Memorandum4637 SGWaAP
0.122memorandum32696 SGWaAP
0.384podpísané_memorandum801 SGWaAP
0.555podpísanie38400 SGWaAP
0.563Deklarácia4711 SGWaAP
0.597strategické_partnerstvo3874 SGWaAP
0.598deklarácia40467 SGWaAP
0.627medzivládna7992 SGWaAP
0.635podpísaná53535 SGWaAP
0.637rokovanie507179 SGWaAP
0.641rámcová18572 SGWaAP
0.644komuniké7965 SGWaAP
0.646podpísané9986 SGWaAP
0.647Dohoda24985 SGWaAP
0.649Rokovanie1632 SGWaAP
0.650signatár14904 SGWaAP
0.662Programový_vyhlásenie1692 SGWaAP
0.672partnerstvo92251 SGWaAP
0.684Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.693rámcový_dohovor1224 SGWaAP
0.693bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.694pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.698rokovať170999 SGWaAP
0.699Akčný_plán3281 SGWaAP