Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Melbourne18732 SGWaAP
0.308Sydney36805 SGWaAP
0.344Birmingham11143 SGWaAP
0.355austrálsky_Melbourne1015 SGWaAP
0.383austrálske_Sydney1736 SGWaAP
0.392New_Haven1827 SGWaAP
0.406Charleston1249 SGWaAP
0.420kanadské_Toronto1630 SGWaAP
0.421Miami25122 SGWaAP
0.430melbournská732 SGWaAP
0.440San_Diego7177 SGWaAP
0.441kanadský_Montreal1271 SGWaAP