Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Medzilaborce30551 SGWaAP
0.172Snina70764 SGWaAP
0.235Humenné166576 SGWaAP
0.241Stropkov49620 SGWaAP
0.254Svidník67541 SGWaAP
0.276Sobrance20655 SGWaAP
0.296Sabinov44079 SGWaAP
0.310stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.316Bardejov113057 SGWaAP
0.345Trebišov78388 SGWaAP
0.347Vranov79733 SGWaAP
0.355Lipany26610 SGWaAP
0.356Sečovce14096 SGWaAP
0.358Topľa52321 SGWaAP
0.364Strážsky9709 SGWaAP
0.378Michalovce165562 SGWaAP
0.391Kežmarok92871 SGWaAP
0.395rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.398Veľký_Kapušany8203 SGWaAP
0.406Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.408Gelnica23184 SGWaAP