Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.101medická_záhrada1757 SGWaAP
0.433Sad_Janko4243 SGWaAP
0.462Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.496Michalský5895 SGWaAP
0.500Zámocký4845 SGWaAP
0.514Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.523nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.527Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.532Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.535františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.536letná_čitáreň2170 SGWaAP
0.541parčík9568 SGWaAP
0.548tržnica30134 SGWaAP
0.550dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.559Staromestský3732 SGWaAP
0.561Štrkovecký_jazero888 SGWaAP
0.561primaciálne_námestie1849 SGWaAP