Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mechanik983 SGWaAP
0.431elektromechanik1550 SGWaAP
0.493autoelektrikár662 SGWaAP
0.496obrábač_kov2094 SGWaAP
0.522mechanik27220 SGWaAP
0.560mechanik_elektrotechnik969 SGWaAP
0.587opravár9064 SGWaAP
0.590automechanik7908 SGWaAP
0.590lakovník827 SGWaAP
0.596autoopravár2183 SGWaAP
0.604karosár566 SGWaAP
0.607lakovač643 SGWaAP
0.610elektrotechnik5721 SGWaAP
0.611Operátor2126 SGWaAP
0.615nástrojár1240 SGWaAP
0.629elektromontér705 SGWaAP
0.631klampiar3087 SGWaAP
0.635silnoprúdová1112 SGWaAP
0.638Strojárstvo556 SGWaAP
0.640Elektronika898 SGWaAP
0.646zámočník9043 SGWaAP
0.646Elektrotechnika761 SGWaAP