Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mečiarovo2513 SGWaAP
0.319Dzurindovo949 SGWaAP
0.413Ficovo3926 SGWaAP
0.417Vladimír_Mečiar40509 SGWaAP
0.447HZDS153284 SGWaAP
0.449Mečiarov6216 SGWaAP
0.466mečiarovec2429 SGWaAP
0.471Mečiarova13125 SGWaAP
0.485Mečiarovo_HZDS641 SGWaAP
0.510Mečiar96832 SGWaAP
0.522Ruskov1143 SGWaAP
0.533povolebné2445 SGWaAP
0.538opozičné5197 SGWaAP
0.538koaličné2999 SGWaAP
0.558stranícke6283 SGWaAP
0.560prezidentovo2662 SGWaAP
0.567Dzurindov2388 SGWaAP
0.569Mikuláš_Dzurinda41264 SGWaAP