Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mečiarova13125 SGWaAP
0.241Dzurindova15120 SGWaAP
0.339Ficova28001 SGWaAP
0.343Vladimír_Mečiar40509 SGWaAP
0.383Mečiarov6216 SGWaAP
0.417Mikuláš_Dzurinda41264 SGWaAP
0.418Mečiar96832 SGWaAP
0.447Dzurinda62637 SGWaAP
0.452HZDS153284 SGWaAP
0.469mečiarovec2429 SGWaAP
0.471Mečiarovo2513 SGWaAP
0.477Radičová55812 SGWaAP
0.508ponovembrová4256 SGWaAP
0.508Mečiarovo_HZDS641 SGWaAP
0.516vládna_garnitúra5359 SGWaAP
0.518ficov759 SGWaAP
0.519Iveta_Radičová33001 SGWaAP
0.525Dzurindová999 SGWaAP
0.532Dzurindov_kabinet1037 SGWaAP
0.534Robert_Fico137946 SGWaAP
0.541Dzurindov2388 SGWaAP