Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mečiarov6216 SGWaAP
0.278Dzurindov2388 SGWaAP
0.335Ficov14020 SGWaAP
0.343Vladimír_Mečiar40509 SGWaAP
0.356mečiarovec2429 SGWaAP
0.383Mečiarova13125 SGWaAP
0.388Mečiar96832 SGWaAP
0.392HZDS153284 SGWaAP
0.449Mečiarovo2513 SGWaAP
0.482Dzurinda62637 SGWaAP
0.517Mečiarovo_HZDS641 SGWaAP
0.520Mikuláš_Dzurinda41264 SGWaAP
0.522Fico256707 SGWaAP
0.540Smer21920 SGWaAP
0.545prednovembrový1057 SGWaAP