Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000May19145 SGWaAP
0.544May3119 SGWaAP
0.580April4418 SGWaAP
0.602jun13895 SGWaAP
0.612Mar11691 SGWaAP
0.650Lisa18370 SGWaAP
0.659Nov4692 SGWaAP
0.661Karen9393 SGWaAP
0.663Blair12718 SGWaAP
0.666Grace17724 SGWaAP