Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mauricio1776 SGWaAP
0.287Fernando12363 SGWaAP
0.310Javier6261 SGWaAP
0.316José20646 SGWaAP
0.323Felipe6058 SGWaAP
0.326Luis18998 SGWaAP
0.332Carlos21960 SGWaAP
0.336Andrés2490 SGWaAP
0.346García3604 SGWaAP
0.348Juan17256 SGWaAP
0.365Jose9572 SGWaAP
0.374Manuel12163 SGWaAP
0.376González3052 SGWaAP