Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Maurice7659 SGWaAP
0.288Charles40884 SGWaAP
0.298Francis13445 SGWaAP
0.299Henri11478 SGWaAP
0.314Claude9487 SGWaAP
0.321Jacques16860 SGWaAP
0.332Francois7183 SGWaAP
0.343Paul95593 SGWaAP
0.356Louis43788 SGWaAP
0.357Pierre25921 SGWaAP
0.359Jean50049 SGWaAP
0.361Raymond9053 SGWaAP
0.362Antoine6946 SGWaAP
0.385Thomas64840 SGWaAP
0.387Michel17726 SGWaAP
0.388Frederick4764 SGWaAP
0.390Carl20434 SGWaAP
0.394Roger22014 SGWaAP
0.400André12540 SGWaAP
0.402Jacob13930 SGWaAP
0.404Nicholas11333 SGWaAP
0.408Alfred10931 SGWaAP