Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Matica57417 SGWaAP
0.386matičná4651 SGWaAP
0.402matičný5849 SGWaAP
0.418Dom_Matica4487 SGWaAP
0.440matičiar6008 SGWaAP
0.445Muzeálny1509 SGWaAP
0.478MOMS2476 SGWaAP
0.519Živena6341 SGWaAP
0.526matičné3103 SGWaAP
0.545Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.555Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.567Matičný2068 SGWaAP
0.574Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.575turčiansky_Svätý1044 SGWaAP
0.583Rusínsky_obroda953 SGWaAP
0.588báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.592Spolok24813 SGWaAP
0.595rusínska_obroda857 SGWaAP
0.597Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.597Miloslav_Hurban4202 SGWaAP