Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Matematika508 SGWaAP
0.353Matematik594 SGWaAP
0.400Biológia1311 SGWaAP
0.403Geografia1260 SGWaAP
0.419Dejepis1008 SGWaAP
0.462Prírodoveda507 SGWaAP
0.469Informatika2403 SGWaAP
0.503matematika128370 SGWaAP
0.513Vyučovanie763 SGWaAP
0.518Učebnica587 SGWaAP
0.524Učebný_osnova499 SGWaAP
0.524Didaktika556 SGWaAP
0.537Učebný1513 SGWaAP
0.542Prierezový958 SGWaAP
0.566prírodoveda7442 SGWaAP
0.568tematický_celok10288 SGWaAP
0.568Výučba841 SGWaAP
0.573Chémia1678 SGWaAP
0.574Vyučovací1754 SGWaAP
0.578geografia24113 SGWaAP
0.578Angličtina431 SGWaAP
0.585Slovný558 SGWaAP