Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.251Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.269uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.286Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.296kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.310uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.365Žigmund10064 SGWaAP
0.390Korvín1600 SGWaAP
0.394Habsburský1841 SGWaAP
0.396habsburský3387 SGWaAP
0.399Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.404Arpádovci1890 SGWaAP
0.412cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.412palatín7542 SGWaAP
0.420Anjouovci901 SGWaAP
0.421Habsburgovci8710 SGWaAP
0.444uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.450ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP