Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Matej134808 SGWaAP
0.200Filip117247 SGWaAP
0.223Michal472865 SGWaAP
0.227Jakub169303 SGWaAP
0.243Juraj355283 SGWaAP
0.247Marek282702 SGWaAP
0.250Tomáš362452 SGWaAP
0.251Ondrej126468 SGWaAP
0.260Dominik57837 SGWaAP
0.263Matúš113796 SGWaAP
0.263Šimon47368 SGWaAP
0.264Kristián22691 SGWaAP
0.268Patrik100859 SGWaAP
0.272Andrej190401 SGWaAP
0.288Lukáš144620 SGWaAP
0.293Samuel75114 SGWaAP
0.305Adrián23500 SGWaAP
0.331Maroš52838 SGWaAP
0.339Marko30150 SGWaAP
0.351Dávid83464 SGWaAP
0.352Kamil29372 SGWaAP
0.353Štefan306491 SGWaAP
0.355Erik72822 SGWaAP
0.365Branislav62025 SGWaAP
0.373Rastislav63777 SGWaAP