Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Massachusetts6183 SGWaAP
0.164Ohio8781 SGWaAP
0.192severná_Karolína4473 SGWaAP
0.208Maryland4398 SGWaAP
0.246Connecticut4456 SGWaAP
0.262Južný_Karolína1942 SGWaAP
0.283Texas22877 SGWaAP
0.296Georgia9818 SGWaAP
0.310Kentucky4351 SGWaAP