Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Masarykova6608 SGWaAP
0.409Štefánikova24133 SGWaAP
0.449Palacký7346 SGWaAP
0.450Kollárova7773 SGWaAP
0.466Štúrova23271 SGWaAP
0.474Kukučínova7939 SGWaAP
0.478Šafárikova3460 SGWaAP
0.484Hodžova2961 SGWaAP
0.498Alžbetina3219 SGWaAP
0.506Kuzmány8759 SGWaAP
0.506Komenský39932 SGWaAP
0.510Gorký7308 SGWaAP
0.522Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.531Kováčsky1494 SGWaAP
0.539Staničný2548 SGWaAP
0.552Obranca_mier2873 SGWaAP