Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Masarykov1743 SGWaAP
0.532Štefánikov2513 SGWaAP
0.559Hlinkov1320 SGWaAP
0.577Kollárov1746 SGWaAP
0.612Masarykovo1300 SGWaAP
0.628Masaryk29327 SGWaAP
0.634Štúrov4963 SGWaAP
0.650Karlov1303 SGWaAP
0.654Hodžov1067 SGWaAP
0.659Palacký7346 SGWaAP
0.666Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.667Masarykova6608 SGWaAP
0.679Dérer5393 SGWaAP
0.680Stalinov3358 SGWaAP
0.686Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.693Tisový951 SGWaAP
0.695Šafárikov663 SGWaAP