Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Masaryk29327 SGWaAP
0.345Beneš14436 SGWaAP
0.411Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.460Havel20851 SGWaAP
0.523Husák14245 SGWaAP
0.535Gottwald7208 SGWaAP
0.541Šrobár3298 SGWaAP
0.551Štefánik69790 SGWaAP
0.565Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.567Tiso32737 SGWaAP
0.580Hlinka30582 SGWaAP
0.583Štúr34337 SGWaAP
0.583Zeman31720 SGWaAP
0.590Václav_Havel19916 SGWaAP
0.593Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.602Dubček18916 SGWaAP
0.605Vojtech_Tuka1388 SGWaAP