Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Marx20063 SGWaAP
0.298Karl_Marx800 SGWaAP
0.378Hegel6179 SGWaAP
0.410Nietzsche8356 SGWaAP
0.422marxizmus13099 SGWaAP
0.442marxista5377 SGWaAP
0.463marx563 SGWaAP
0.478Rousseau5259 SGWaAP
0.482Friedrich_Nietzsche979 SGWaAP
0.489Lenin23668 SGWaAP
0.500Kant7742 SGWaAP
0.517marxistická6571 SGWaAP
0.519Freud8369 SGWaAP
0.519Adorno1204 SGWaAP