Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.135martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.374Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.378pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.581mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.589černovská_tragédia525 SGWaAP
0.593ČSR39747 SGWaAP
0.603Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.604Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.606turčiansky_Svätý1044 SGWaAP
0.621HSĽS7376 SGWaAP
0.623federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.626Clevelandský408 SGWaAP
0.630Deklarácia4711 SGWaAP
0.631clevelandská659 SGWaAP
0.632memorandové824 SGWaAP
0.635československá82331 SGWaAP
0.636Trianonský783 SGWaAP
0.638Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.639Židovský_kódex514 SGWaAP
0.641trianonská_mierová571 SGWaAP