Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.418Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.421Rázus4504 SGWaAP
0.442Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.454Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.460Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.471Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.489Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.502Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.520dejateľ6570 SGWaAP
0.522Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.524Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.525Terézia_Vansová2238 SGWaAP
0.531Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.533Hurban15758 SGWaAP
0.535Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.537Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.537Milan_Rúfus7512 SGWaAP
0.545Vajanský19332 SGWaAP
0.549štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.552národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.554Milo_Urban1829 SGWaAP
0.557Janko_Jesenský2935 SGWaAP
0.571Alexander_Matuška1487 SGWaAP