Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Martin1037085 SGWaAP
0.314Michal472865 SGWaAP
0.340Juraj355283 SGWaAP
0.361Marek282702 SGWaAP
0.361Tomáš362452 SGWaAP
0.373Andrej190401 SGWaAP
0.375Stanislav117207 SGWaAP
0.378Miroslav264469 SGWaAP
0.381Matej134808 SGWaAP
0.385Richard151668 SGWaAP
0.390Branislav62025 SGWaAP
0.390Daniel176443 SGWaAP
0.396Miloš82535 SGWaAP
0.406Dušan166411 SGWaAP
0.410Kamil29372 SGWaAP
0.412Ivan329729 SGWaAP
0.414Peter1260013 SGWaAP
0.415Igor139763 SGWaAP
0.416Zdenko16941 SGWaAP
0.419Roman175318 SGWaAP
0.423Milan367205 SGWaAP
0.424Jaroslav170284 SGWaAP
0.425Marián215708 SGWaAP
0.428Jakub169303 SGWaAP
0.434Anton131324 SGWaAP