Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mars56924 SGWaAP
0.419Pluto11213 SGWaAP
0.421Mesiac77550 SGWaAP
0.427Jupiter41728 SGWaAP
0.468asteroid14944 SGWaAP
0.471mars916 SGWaAP
0.474obežná_dráha17380 SGWaAP
0.493kozmická_sonda1143 SGWaAP
0.500orbita5912 SGWaAP
0.501kozmická_loď9544 SGWaAP
0.502marťanská1209 SGWaAP
0.503Zem304939 SGWaAP
0.510marťanský803 SGWaAP
0.519Saturn19774 SGWaAP
0.523astronaut16190 SGWaAP
0.528planéta231234 SGWaAP
0.528pristávací_modul1063 SGWaAP
0.538NASA31846 SGWaAP
0.542medziplanetárna1431 SGWaAP