Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Marine_Le2387 SGWaAP
0.169Penová1747 SGWaAP
0.215Le_Penová1771 SGWaAP
0.336Le_penová606 SGWaAP
0.348Le_Pena701 SGWaAP
0.445Národný_front4691 SGWaAP
0.463krajne_pravicový1447 SGWaAP
0.471Francois_Hollande2981 SGWaAP
0.474François_Hollande1023 SGWaAP
0.478Sarkozy13282 SGWaAP
0.481krajná_pravica3833 SGWaAP
0.487Nicolas_Sarkozy8344 SGWaAP
0.490krajne_pravicová2889 SGWaAP
0.512ultrapravicový1040 SGWaAP
0.517Francois_Holland741 SGWaAP