Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.079mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.285Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.323trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.330Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.412Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.415Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.436mierové_námestie3653 SGWaAP
0.440Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.443Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.451Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.463radničné_námestie2159 SGWaAP
0.465františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.477námestie301334 SGWaAP
0.480Námestie58800 SGWaAP
0.483Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.486Michalský5895 SGWaAP
0.508Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.521Radnica2981 SGWaAP
0.525rínok3546 SGWaAP
0.526primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.535kino_Hviezda2367 SGWaAP
0.537michalská3431 SGWaAP
0.537Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.538Františkánsky2414 SGWaAP
0.540Staromestský3732 SGWaAP
0.544hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.560Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.561Kapitulský2609 SGWaAP
0.562župné_námestie1291 SGWaAP
0.565Nádvorie1451 SGWaAP
0.568Čierny_orol3807 SGWaAP
0.568Zámocký4845 SGWaAP
0.579Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.580Synagóga2350 SGWaAP
0.584Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.585Radničný1131 SGWaAP
0.585Amfiteáter1889 SGWaAP
0.588Budatínsky2600 SGWaAP
0.589Župný_námestie1498 SGWaAP
0.591jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.592michalská_brána1403 SGWaAP