Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.079mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.285Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.323trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.330Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.412Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.415Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.436mierové_námestie3653 SGWaAP
0.440Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.443Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.451Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.463radničné_námestie2159 SGWaAP
0.465františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.477námestie301334 SGWaAP
0.480Námestie58800 SGWaAP
0.483Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.486Michalský5895 SGWaAP
0.508Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.521Radnica2981 SGWaAP
0.525rínok3546 SGWaAP
0.526primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.535kino_Hviezda2367 SGWaAP
0.537michalská3431 SGWaAP
0.537Primaciálny_námestie1585 SGWaAP