Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Marec4785 SGWaAP
0.450Jún3430 SGWaAP
0.454Apríl2925 SGWaAP
0.467Júl2383 SGWaAP
0.479September4666 SGWaAP
0.498Február2585 SGWaAP
0.500December6638 SGWaAP
0.501Január2699 SGWaAP
0.609Máj6096 SGWaAP
0.637Zima5143 SGWaAP
0.658November7248 SGWaAP
0.702Utorok8513 SGWaAP
0.706Nov4692 SGWaAP
0.720marec715820 SGWaAP
0.720Spisovateľ1575 SGWaAP