Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Marcel63604 SGWaAP
0.287Kamil29372 SGWaAP
0.289Marek282702 SGWaAP
0.312Roman175318 SGWaAP
0.325Erik72822 SGWaAP
0.326Maroš52838 SGWaAP
0.337Radoslav30815 SGWaAP
0.340Milan367205 SGWaAP
0.341Marko30150 SGWaAP
0.349Igor139763 SGWaAP
0.351Tibor79262 SGWaAP
0.351Ivan329729 SGWaAP
0.352Marián215708 SGWaAP
0.352Tomáš362452 SGWaAP
0.353Marian35268 SGWaAP
0.357Dušan166411 SGWaAP
0.360Andrej190401 SGWaAP
0.363Patrik100859 SGWaAP
0.365Ľuboš56875 SGWaAP
0.365Mário41044 SGWaAP
0.366Miroslav264469 SGWaAP
0.370Adrián23500 SGWaAP
0.372Norbert23603 SGWaAP
0.373Dominik57837 SGWaAP
0.376Branislav62025 SGWaAP