Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Manuel12163 SGWaAP
0.249Francisco6573 SGWaAP
0.253José20646 SGWaAP
0.255Luis18998 SGWaAP
0.260Antonio22394 SGWaAP
0.287Fernando12363 SGWaAP
0.300Pedro15082 SGWaAP
0.303Carlos21960 SGWaAP
0.304Felipe6058 SGWaAP
0.310González3052 SGWaAP
0.317García3604 SGWaAP
0.319José_Luis1460 SGWaAP
0.333Claudio5728 SGWaAP
0.346Julio4362 SGWaAP
0.352Jose9572 SGWaAP
0.355Roberto18192 SGWaAP
0.358Javier6261 SGWaAP
0.359Juan17256 SGWaAP
0.368da_Silva2741 SGWaAP