Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Manhattan14745 SGWaAP
0.389Brooklyn8483 SGWaAP
0.419San_Francisco21771 SGWaAP
0.430New_York223103 SGWaAP
0.456newyorský_Manhattan519 SGWaAP
0.459piata_avenue774 SGWaAP
0.475Bronx3057 SGWaAP
0.479Avenue8889 SGWaAP
0.484Queens3219 SGWaAP
0.513newyorská13187 SGWaAP
0.528Los_Angeles73446 SGWaAP
0.530newyorský15031 SGWaAP
0.537NY7047 SGWaAP