Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Malta35537 SGWaAP
0.313Cyprus56320 SGWaAP
0.416Island45693 SGWaAP
0.420Portugalsko79466 SGWaAP
0.428Luxembursko25876 SGWaAP
0.434Írsko91483 SGWaAP
0.452Litva46038 SGWaAP
0.455Holandsko128655 SGWaAP
0.455Bulharsko90408 SGWaAP
0.460Taliansko310649 SGWaAP
0.464Belgicko87645 SGWaAP
0.471Slovinsko80021 SGWaAP
0.474Estónsko34538 SGWaAP
0.475Španielsko207032 SGWaAP
0.476Albánsko25340 SGWaAP
0.492Dánsko78320 SGWaAP
0.501Chorvátsko136871 SGWaAP
0.502Lotyšsko43996 SGWaAP
0.507Faerský_ostrov1504 SGWaAP
0.510Grécko216454 SGWaAP
0.514Nórsko86347 SGWaAP
0.523Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.526Macedónsko27312 SGWaAP
0.537Rumunsko116902 SGWaAP
0.545Švédsko125486 SGWaAP
0.550Turecko161488 SGWaAP
0.555Andorra6032 SGWaAP
0.556Fínsko90895 SGWaAP
0.556faerský_ostrov1518 SGWaAP
0.556severné_Írsko14780 SGWaAP
0.557Tunisko20811 SGWaAP
0.558Valletta1922 SGWaAP
0.560San_Marino2554 SGWaAP
0.564San_Maríno5624 SGWaAP
0.567Wales20262 SGWaAP
0.574Francúzsko376707 SGWaAP
0.581Bosna48831 SGWaAP
0.582Hercegovina26264 SGWaAP
0.587Škótsko32604 SGWaAP
0.589Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.591Maroko23932 SGWaAP
0.592čierna_Hora14960 SGWaAP
0.593Kostarika9099 SGWaAP
0.599Arménsko15050 SGWaAP
0.604Kréta13347 SGWaAP