Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Malta35537 SGWaAP
0.313Cyprus56320 SGWaAP
0.416Island45693 SGWaAP
0.420Portugalsko79466 SGWaAP
0.428Luxembursko25876 SGWaAP
0.434Írsko91483 SGWaAP
0.452Litva46038 SGWaAP
0.455Holandsko128655 SGWaAP
0.455Bulharsko90408 SGWaAP
0.460Taliansko310649 SGWaAP
0.464Belgicko87645 SGWaAP
0.471Slovinsko80021 SGWaAP
0.474Estónsko34538 SGWaAP
0.475Španielsko207032 SGWaAP
0.476Albánsko25340 SGWaAP
0.492Dánsko78320 SGWaAP
0.501Chorvátsko136871 SGWaAP
0.502Lotyšsko43996 SGWaAP
0.507Faerský_ostrov1504 SGWaAP
0.510Grécko216454 SGWaAP
0.514Nórsko86347 SGWaAP
0.523Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.526Macedónsko27312 SGWaAP
0.537Rumunsko116902 SGWaAP