Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Malohont3821 SGWaAP
0.305Gemer27968 SGWaAP
0.385Novohrad10349 SGWaAP
0.436Hont6820 SGWaAP
0.499gemerský4683 SGWaAP
0.501mikroregión14457 SGWaAP
0.531Spiš60889 SGWaAP
0.531Šariš29909 SGWaAP
0.543Zemplín26664 SGWaAP
0.547novohradský1726 SGWaAP
0.549Mikroregión2091 SGWaAP
0.553kopaničiarsky1585 SGWaAP
0.557Horehronie16174 SGWaAP
0.564Turiec50969 SGWaAP
0.570hontiansky1138 SGWaAP
0.581hontianska2409 SGWaAP