Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Malcolm8234 SGWaAP
0.197Stephen20788 SGWaAP
0.229Neil9345 SGWaAP
0.252Hugh10688 SGWaAP
0.260Brian24482 SGWaAP
0.260Andrew26942 SGWaAP
0.263Ian21505 SGWaAP
0.265John161282 SGWaAP
0.287Gary17893 SGWaAP
0.293Roger22014 SGWaAP
0.298Steven13812 SGWaAP
0.298Stuart6924 SGWaAP
0.298Charles40884 SGWaAP
0.299Bruce12175 SGWaAP
0.301William45051 SGWaAP
0.302Harold5934 SGWaAP
0.306Clark10991 SGWaAP
0.308George60671 SGWaAP
0.309Francis13445 SGWaAP
0.313Nicholas11333 SGWaAP
0.313Anthony19984 SGWaAP
0.317Christopher17987 SGWaAP
0.319Howard16180 SGWaAP