Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Malawi3140 SGWaAP
0.328Uganda11130 SGWaAP
0.340Tanzánia7222 SGWaAP
0.357Mozambik3950 SGWaAP
0.363Zambia3836 SGWaAP
0.365Zimbabwe9492 SGWaAP
0.393Ghana8280 SGWaAP
0.394Keňa29867 SGWaAP
0.395Botswana2762 SGWaAP
0.406Lesotho1036 SGWaAP
0.410Namíbia3813 SGWaAP
0.417Senegal5734 SGWaAP
0.417Gambia1545 SGWaAP
0.422Burundi2863 SGWaAP
0.431Honduras6275 SGWaAP
0.433Kongo13413 SGWaAP
0.441Nigéria18023 SGWaAP
0.442Angola7602 SGWaAP
0.447Etiópia14068 SGWaAP
0.451Nikaragua4345 SGWaAP
0.451Sudán12918 SGWaAP
0.455Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.464Svazijsko676 SGWaAP
0.468Rwanda9117 SGWaAP