Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Malý_Karpaty1203 SGWaAP
0.346Považský_Inovec1348 SGWaAP
0.356považský_Inovec3953 SGWaAP
0.366Karpaty58182 SGWaAP
0.395záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.404Biely_Karpaty4700 SGWaAP
0.425pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.425Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.428devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.429Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.436Myjavský_pahorkatina699 SGWaAP
0.440devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.443myjavská_pahorkatina729 SGWaAP
0.448Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.485podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.486pohorie_Tríbeč646 SGWaAP
0.496štiavnický_vrch4293 SGWaAP
0.504Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.510Štiavnický_vrch3448 SGWaAP
0.510chránená_krajinná6076 SGWaAP
0.525predhorie3018 SGWaAP