Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mahmúd1961 SGWaAP
0.249Muhammad10277 SGWaAP
0.249Ahmad4605 SGWaAP
0.301Abdalláh1976 SGWaAP
0.342Abú6114 SGWaAP
0.364ajatolláh2223 SGWaAP
0.365Ahmed6300 SGWaAP